Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IFK MALMÖ
HANDBOLL

Bli medlem i IFK Malmö Handbollsförening
BLI MEDLEM
Välkommen till IFK Malmö Handboll!
IFK Malmö Handboll erbjuder alla att prova på att träna handboll!

Träningstiderna för våra olika träningsgrupper hittar du under rubriken "Våra lag" som finns högst upp på denna sida. 

För att anmäla dig som spelar eller tränare/ledare gör du det via fliken - BÖRJA SPELA HANDBOLL ---> anmälan spelare.

Skulle det inte funka går det alldeles utmärkt att mejla kansliet@ifkmalmohandboll.se så hanterar vi ditt ärende den vägen. 

// Kansliet
Info om träningar och matcher (Covid -19)
2020-11-18 15:10
Vi ställer inte in träningen, vi ställer om träningen...

Information till medlemmar i IFK Malmö Handboll gällande träningar och matcher under perioden 

18 november till 22 december (Covid-19):


Det är fortsatt ökad smittspridning av Covid-19 i Skåne. De allmänna råden förlängdes av Region Skåne under gårdagen tom 13/12 och Skånes Handbollsförbund kommunicerade i samband med det beslutet ut till alla klubbar i Skåne att tidigare restriktioner gällande träning och matcher kvarstår.


Följande restriktioner gäller i skånsk handboll


Seniorer och äldre ungdom (födda 2004 och tidigare)

All tävlingsverksamhet och träning pausas i ytterligare 5 veckor (tom 22/12). Senast den 27/11 kommer information om hur seriespelet ska se ut efter pausen. Ambitionen är att lösningen ska vara liknande i hela Sverige. Obs! Detta gäller ej Handbollsligan, SHE och Allsvenskorna

 

Barn och ungdom (födda 2005 och senare)

Samtliga matcher i serier för barn och ungdomar (U8 – U19) ställs in under perioden 27/10 – 22/12. Matcherna som skulle spelats under perioden stryks ur spelschemat och kommer inte heller att spelas efter pausperioden då Skånes handbollsförbund ser att gränsen är nått för vad som är möjligt att spela ikapp. En konsekvens av beslutet är att lagen i en serie kommer att ha spelat olika många matcher när serien är slutspelad. 


Barn och ungdomar (födda 2005 och senare) får fortsätta träna kollektivt med laget men träningen ska anpassas efter följande:


-        Minimera fysisk kontakt

-        Undvik kollektivtrafiken i transporten till och från träning

-        Träna utomhus om det går

-        Leta ej kreativa ”lösningar”

 

Följande gäller vid träningar i IFK Malmö Handboll under perioden 18/11 – 22/12

IFK Malmö Handboll fortsätter organisera anpassad kollektiv träning för alla barn och ungdomar födda 2005 och senare. Föreningen uppmuntrar alla lag, som har möjligheten, att förlägga något av veckans träningar utomhus. Träningarna anpassas utifrån de direktiv vi fått från förbundet och fysisk kontakt minimeras, till exempel duellspel och andra matchliknande situationer


För att erbjuda våra medlemmar en organiserad utomhusträning under perioden kommer IFK Malmö Handboll investera i kompletterande träning och med hjälp av externa aktörer bedriva träning utomhus (löpträning, med fokus på löpteknik/konditionsträning och crossfit-träning, med fokus på styrka och rörlighet) för barn - och ungdomslagen (U10 –U15). Föreningens sportkonsulent återkommer till berörda lag med mer information när allt planeringsarbete är klart.


Då vi som förening inte får organisera träning för våra spelare födda 2004 eller tidigare kommer klubben att söka dialog med spelarna i herrjuniorer och dam – respektive herrseniorerna för att se vilken form av stöd vi som förening kan erbjuda för att berörda spelare ska kunna bedriva individuell träning under perioden ordinarie verksamhet är satt på paus.


Tillägg:

I skrivande stund är det inte klargjort om regeringens nya coronarestriktioner (max 8 personer i allmänna sammankomster) påverkar ungdomsidrotten. Riksidrottsförbundet kommer i sitt remissvar till regeringen be om ett förtydligande vad som gäller för gruppstorlek när det gäller den träningsverksamhet som får bedrivas. Vi får svaret på RF:s fråga om gruppstorlek i morgon torsdagen den 19/11. Beslutet kan därför påverka IFK Malmö Handbolls planerade organisation om hur vi ska hålla träning under perioden.


Allmänna råd gäller som tidigare

 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Var noga med handhygienen
 • Byt om hemma
 • Dela ej vattenflaskor och handdukar
 • Håll möten digitalt

Läs mer i RFs info:

https://www.rfsisu.se/contentassets/66cb8d9b518f4288a9d3be9a97f34b2c/rf-sisu-skane—info-ang.-lokala-allmanna-rad.pdf

Frågor om Corona kan ställas till RF  corona@rfsisu.se

Info om RFs kompensationsstöd finns här:

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/

Info Från RF Sisu Skåne om allmänna råd till föreningar:

https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2020/sahanterarnicoronasmittaiforeningen
Riktlinjer vid bekräftad smitta i föreningen (Covid -19)
2020-11-13 14:30
I samhället ser vi nu en ökad smittspridning och i vår förening har vi den senaste tiden haft fall av Corona. Vi måste alla vara extra försiktiga och följa de restriktioner som gäller. Tillsammans hjälps vi åt att förhindra smittspridningen. 
Riktlinjer vid bekräftad smitta i föreningen:
Om någon spelare eller ledare i ett lag smittas med covid 19 ska man agera enligt följande riktlinjer:

 • Om en spelare konstaterats smittad med Covid - 19 och de senaste dagarna deltagit i en träning eller annan lagsammankomst ska spelaren ta kontakt med sina ledare i laget. 
 • Ledarna tar kontakt med kansliet och informerar om situationen.
 • Ledarna ställer in träningarna i en vecka (till att börja med). 
 • Ledarna informerar laget och övriga personer i klubben som ifrågavarande person varit i kontakt inom ramen för IFK Malmö Handbolls organiserade verksamhet. Här kan ledarna samverka med kansliet. 
 • Den organiserade träningen i laget startas upp igen efter samråd med kansliet. 
Viktigt att tänka på om det finns bekräftad smitta i laget: 

 • Övriga i laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.
 • Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.


2020-11-04 23:30
 
Uttagning till Malmö Idrottsgrundskola - handboll, läsåret 2021-2022
2020-11-04 23:15
Idag har 19 handbollspelare födda 2008 genomfört uttagningsträning till Malmö Idrottsgrundskola - handboll. Spelarna som ansökt till skolan är till vardags tillhörande: IFK Malmö HF, HK Malmö, Ljunghusens HK och HK Ankaret. 

Under ledning av skolans instruktör, Ion Vargalui, genomfördes ett träningspass präglat av övningar med ett fokus på  individuell teknik, funktionell snabbhet, koordination/rörelser i spelet och spelförståelse. Alla aspiranter visade härlig inställning och handbollskunnande vilket var glädjande för uttagningskommittén. Nu kvarstår det tuffa arbetet för uttagningskommittén att ta ut de spelarna som erbjuds en plats på skolan med start höstterminen 2021. 

Även om det syntes en del allvar i ansiktsuttrycken och ett generellt fokus hos spelarna under kvällen var det en positiv och glad stämning i hallen med en del gemensamma skratt och uppmuntrande ord och beröm mellan spelarna under spelets gång. Här få vi rikta ett stort beröm till spelare, vårdnadshavare och klubbtränare som säkert har en stor del i det goda klimat som uppstod. 

Ps! Då uttagningskommittén var så fullt engagerade i att titta, observera och värdera spelarnas insatser på träningsplan togs det inga bilder från kvällens träning. Men dock en massa observationer och anteckningar som låg till det grund för det spännande samtal som genomfördes i uttagningskommittén efter avslutad träning. 

Uppdaterad Coronainformation - 201028
2020-10-28 19:21
Vi hoppas snart på matcher igen i Stapelbädden

Uppdaterad Coronainformation 28 oktober – till alla medlemmar i IFK Malmö Handboll


Folkhälsomyndigheten (FHM) har tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden i Skåne för att stoppa den snabba smittspridningen av Covid - 19.


https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/


Skånes Handbollsförbund har under dagen kommit ut med uppdaterad information gällande hur handbollsföreningar ska hantera och anpassa sin verksamhet till det rådande läget.


http://skanskhandboll.se/2020/10//coronainformation-fran-rf-region-skane/

https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/angaendeskarptaallmannaradiregionskane/


Under en period på tre veckor, from. 27/10 tom. 17/11) gäller följande i skånsk handboll:

·       All skånsk tävlingsverksamhet pausas (seriespelet).

·       Alla spelare födda 2004 och tidigare pausar all sin verksamhet, gemensam lagträning som matcher och cuper (gäller ej Handbollsligan, SHE och Allsvenskorna)

·       Spelare födda 2005 och senare får fortsätta sin gemensamma lagträning dock anpassad gällande minimerad fysisk kontakt, undvika kollektivtrafik till och från träning samt att träna utomhus om det går.


Följande allmänna råd vid träningar gäller sen tidigare:

 • Var noga med handhygienen.
 • Byt om hemma.
 • Dela ej vattenflaskor och handdukar.

Träningar i IFK Malmö Handboll under perioden 28/10 – 17/11:

·  Seniorlagen för damer och herrar och herrjuniorerna pausar all sin verksamhet.

 

·  Övriga lag i föreningen från bollskolan till PA/FA får fortsätta att träna. Det är upp till varje lagledning att anpassa träningarna gällande minimerad fysisk kontakt och träna utomhus om det finns möjlighet till det.

 

·  Alla spelare byter om hemma innan träning. Alla, ledare som spelare, har ett stort ansvar att stanna hemma från träning vid minsta sjukdomssymptom.

 

· IFK Malmö Handboll ser liksom tidigare helst att inga vårdnadshavare eller utomstående är närvarande i hallarna under träningarna. Om det finns behov av det i de yngre åldrarna föreligger ett stort personligt ansvar hos den enskilde att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Det är max en vårdnadshavare per spelare i hallen i dessa yngre åldrar. BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
Malmö Idrottsgrundskola - handbollsprofil, 10/11 09:40 
Malmö Idrottsgrundskola - handbollsprofil, 04/11 23:11 
F7/P7 (2013), 03/11 10:41 
Malmö Idrottsgrundskola - handbollsprofil, 02/11 13:13 
F9/P9 (2011), 30/10 21:28 
F12 (2008), 27/10 10:18